BLOGI

Suomessa tilastokeskus tarkastelee kansantalouttamme ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tilastot julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kansantalouden arvioinnissa keskeinen mittari on bruttokansantuote (BKT), joka mittaa Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa vuoden aikana.

Valtatie 4, toisin sanoen Nelostie, on koko Suomen halki, Helsingistä Utsjoelle johtava valtatie. Tie on yksi tärkeimmistä logistisista yhteyksistä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Nelostietä käytetään mm. tavarakuljetuksiin, elintarvikekuljetuksiin, puutavarakuljetuksiin, työmatkoihin ja matkailuun. Nelostietä käytetään myös vientikuljetusten...

Ihmishenkien vaarantaminen teho-osastoja koskevalla hoitajien lakolla ei ole oikein, mutta olen myös erittäin huolissani ihmisten hoitamisesta jatkossa. Vaikka potilasturvallisuuslaki turvaisi teho-osastoilla ja kotihoidossa hoidettavien ihmisten hengen tai elämän lähitulevaisuudessa, pelkään potilasturvallisuuslain säätämisen pahentavan tilannetta...

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa suunnitelman ikääntyneen väestön tueksi. Oulun kaupungilla tulee olla lain 5 pykälän mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, jota myös toteutetaan päätöksenteossa.Suunnitelman kuuluu olla osa kaupungin strategista suunnittelua,...

Tarvitsemme sote-uudistuksen huoltosuhteen heikkenemisen ja syntyvyyden laskun, sekä tulevan hoitajapulan vuoksi. Historiallinen sote-palvelurakenneuudistus on suunniteltava tarkoin palvelemaan kansalaistemme tarpeita. Samoin on uudistettava terveydenhuoltohenkilöstön peruskoulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

Susanna Kisner, Oulu
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!